Pressemeldungen der Jahreshauptversammlung 2008

OHA 7. März 2008  

 

Goldenes Osterei 2008

LN 17. April 2008  

 

Ansegeln 1. Mai 2008

  

 

Holsteiner Ausklang der Piraten 2008

Quelle: OHA 26.Septemer 2008  

 

Einhand Ausklang der O-Jollen 2008

Quelle: LN 6. Oktober 2008   

 

Quelle: LN 3/4 Oktober 2008